Information kring Kul i Malmö med anledning av coronaviruset och covid-19

Kul i Malmö förmedlar och tipsar om aktiviteter som hålls av Malmös föreningsliv. Det är upp till varje förening att själv fatta beslut om sina aktiviteter. Vi och föreningarna följer Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbudets rekommendationer.

Här hittar du mer information om hur Malmö stad stöttar föreningar med anledning av coronaviruset.