Information kring Kul i Malmö med anledning av coronaviruset och covid-19

Kul i Malmö förmedlar och tipsar om aktiviteter som hålls av Malmös föreningsliv. Det är upp till varje förening att själv fatta beslut om sina aktiviteter. Vi och föreningarna följer Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbudets rekommendationer.

Om du är sjuk eller känner minsta lilla symptom ber vi dig stanna hemma. Det är också viktigt att vi fortsätter med att tvätta händerna ofta och noga, och tänker på att hålla avstånd till varandra.

Här hittar du mer information om hur Malmö stad stöttar föreningar med anledning av coronaviruset.