Information kring Kul i Malmö med anledning av coronaviruset och covid-19

Kul i Malmö förmedlar och tipsar om aktiviteter som hålls av Malmös föreningsliv. Vi och föreningarna följer Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbudets rekommendationer. På grund av den ökade spridningen av covid-19 kommer Kul i Malmö att enbart erbjuda digitala aktiviteter till och med den 31 mars.

Här hittar du mer information om hur Malmö stad stöttar föreningar med anledning av coronaviruset.