Häng med

Varje år utbildar fritidsförvaltningen Unga Ledare. Utbildningen hålls för ungdomar mellan 16-25 år som är engagerade i föreningslivet och vill utveckla sitt ledarskap. Under loven anställer vi ungdomarna som Unga Ledare och de tar med barn som är mellan 8 och 12 år ut på aktiviteter runt om i Malmö. Barnen behöver samtycke från en förälder för att få följa med på aktiviteterna.

För höstlovet är anmälan stängd. En ny samtyckesblankett kommer ut inför februarilovet!

OBSERVERA!

Tänk på att skriva i alla uppgifter i blanketten annars kan vi inte ta emot era barn. Vi behöver att ni fyller i namn, efternamn, ålder och postadress (gata och nummer, postnummer och ort).


Hur går det till?

Efter att ni har gjort er anmälan kommer en ansvarig ledare att ta kontakt med vårdnadshavaren genom telefon eller mejl inför aktiviteterna. Vårdnadshavaren får då information om uppsamlingsplats i sitt område och vilken tid vi samlas på morgonen, samt när vi lämnar barnen efter aktiviteterna. Det är väldigt viktigt att vårdnadshavaren både lämnar och hämtar sitt barn. Vissa dagar kan vi vara fullbokade, då hamnar ert barn i kö och får följa med oss en annan dag istället.

Vi hämtar upp barnen och tar med dem till gratisaktiviteter som arrangeras av Malmö stad under skollovet. Du hittar alla aktiviteter på kulimalmo.se. Aktiviteterna vi väljer att gå på kan variera men är anpassade efter ålder och intresse. Vi åker till aktiviteterna med Skånetrafiken eller med inhyrda bussar, barnen har alltid på sig Kul i Malmös reflexvästar så att vi har bra uppsikt.

Vi kommer att vara mellan 4-6 ledare per grupp och max 5 barn per ledare. Aktiviteterna pågår under hela skollovet, men vi jobbar bara måndag-fredag.


Viktigt information med anledning av coronaviruset och covid-19

Malmö stad och Unga ledare utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

För att minska risken för smittspridning ska barn och ledare som känner sig sjuk stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont och snuva. Rekommendationerna gäller oavsett omständigheter. Barn och ledare ska vara symptomfria i två dagar innan man kan gå på aktiviteter igen.

Om ett barn blir sjuk under dagen ska barnet gå hem så snabbt som möjligt. Unga ledare kommer då att kontakta vårdnadshavare.

Vi ber dig som vårdnadshavare även att prata med ditt barn om att tvätta händerna ofta och noga. Unga ledare kommer att uppmana barnen som följer med att tvätta händerna mellan aktiviteter och har handdesinfektion med sig som komplement.


Vad behöver jag tänka på innan aktiviteten?

  • Barnen ska ha kläder efter väder.
  • Egen matsäck. Barnen får inte ha med sig godis eller läsk. Det är förbjudet att ta med nötter då det kan finnas barn som är allergiska.
  • Barnen ska komma i tid till bussen. Vi kan tyvärr inte hämta barn som inte kommer i tid. I bussen sitter vi alltid ner och har bälte på oss.
  • Barn och ledare bemöter varandra med respekt.


Jag har en fråga!

Behöver du hjälp eller har frågor om samtyckesblanketten? Kontakta fritidsförvaltningens dataskyddssamordnare:
Mejl: fritidsforvaltningen.gdpr@malmo.se

Behöver du hjälp eller har frågor om aktiviteterna med Unga ledare? Kontakta fritidsförvaltningens samordnare för Unga ledare:
Telefon: 040-342528
Mobil: 0708-867538
Mejl: ungaledare.fri@malmo.se


For information in English

Do you need help or have any questions about the consent form? Please contact our data protection coordinator at fritidsförvaltningen:
E-mail: fritidsforvaltningen.gdpr@malmo.se

Do you need help or have any questions about the activities with Unga ledare? Please contact our coordinator for Unga ledare at fritidsförvaltningen:
Phone: 040-342528
Mobile: 0708-867538
E-mail: ungaledare.fri@malmo.se