Laddar Aktiviteter

Streetfiske i Malmö Kanal

Arrangör: Sportfiskarna

Välkomna till Streetfiske/ prova på fiske i Malmö Kanal där man testa på olika fiskemetoder från traditionellt mete till spinnfiske

Åldrar/målgrupp: 6-9 år med förälder 10-18 år utan förälder.
Plats: Norra Vallgatan, vid den nya bryggan. Bryggan ligger mellan centralbron och Malmö roddklubb. Vi fiskar i den östra hamnkanalen.

Övrig info: Arrangemanget är gratis. Är barnet ej simkunnigt krävs flytväst, en del flytvästar finns att tillgå på plats. Men det finns också möjlighet att låna flytväst på Fritidsbanken
Är ni en större grupp på 8 personer eller mer vänligen föranmäl detta till e-post: amir.rastkerdar@sportfiskarna.se annars krävs ingen föranmälan.

tisdag 04 oktober 2022

Information

Datum: tisdag 4 oktober
Tid: 15.00–17.00
Ålder: 6–18 år
Stadsdel: Centrum
Ta med: All fiskeutrustning och säkerhetsutrustning finns på plats att låna.
Kontaktperson: Amir Rastkerdar
Finns en tillgänglig/rullstolsanpassad toalett? (Ett stort rum där det finns handtag vid toalettstolen samt säkerhetslarm): Vet ej
Är omklädningsrummen tillgängliga för rullstolar? (Gärna även ett utrymme där personer med assistenter av annat kön än det egna också är välkomna): Vet ej
Har ingången dörröppnare/automatiska dörrar? : Vet ej
Är lokalen fri från trösklar/finns det möjlighet att ta sig över eventuella trösklar med ramp eller annan lösning?: Vet ej
Finns tillgänglig parkeringsplats? (Extra stor ruta nära till ingången utan trottoarer emellan): Vet ej
Om lokalen har flera våningsplan, finns det hiss alternativt ramp?: Vet ej
Finns det ledstråk för personer med synnedsättning?: Vet ej
Finns den en navigeringstavla för personer med synnedsättning?: Vet ej
För personer med rörelsenedsättning? (Finns det relevanta verktyg eller utrustning för att alla ska kunna vara med? T.ex. kortare klubbor, kälkar, bollar i olika storlekar, med mera. Finns möjlighet att anpassa övningar efter olika motorisk förmåga?): Ja
För personer med synnedsättning? (Finns möjlighet att verbalt berätta instruktioner till övningar och inte endast visa dem?): Ja
För personer med hörselnedsättning? (Finns möjlighet att visa instruktioner vid övningar och inte endast berätta om dem?): Ja
För personer med intellektuell funktionsnedsättning? (Finns möjlighet att ställa extra frågor till tillgängliga ledare på plats? Används ett enkelt språk och förklaras särskilda begrepp för att alla ska förstå? Finns möjlighet att anpassa inlärningstakten?): Ja
För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? (Finns möjlighet att skapa mindre grupper eller att gå undan vid behov? Finns möjlighet att ställa extra frågor till tillgängliga ledare på plats? Finns möjlighet att anpassa inlärningstakten?): Nej
Har era ledare erfarenhet och kunskap av att bemöta barn och unga med funktionsnedsättningar?: Ja
Är er ordinarie verksamhet tillgänglighetsanpassad så att barn och unga med funktionsnedsättningar kan fortsätta i föreningens verksamhet?: Ja
Kategori:

Plats

Malmö, Sverige

Arrangör

Sportfiskarna
Kontaktperson: Amir Rastkerdar
Telefon: 0709-34 82 42
E-post:
Webbsida: www.sportfiskarna.se
Kul i Malmö