Laddar Aktiviteter
 • Detta event har redan ägt rum.

Mdw talk – funding for your dance project

Denna workshop introducerar och ger praktisk information om hur man utvecklar och ansöker om EU-finansiering – med fokus specifikt på Europeiska unionens Creative Europe-program. I takt med att vi ser nedskärningar i anslagen till kultursektorn på lokal och nationell nivå i Sverige, tittar nu allt fler kulturaktörer på internationella finansieringsprogram för att finansiera sina projekt. Å andra sidan har EU nästan fördubblat sin budget till kultursektorn, så det finns fler möjligheter än någonsin att samarbeta på europeisk nivå!

Israel Aloni och Marcus Lampe kommer att presentera programmet Creative Europe och vilka möjligheter det finns för dansgemenskapen. De går igenom hur ansökningsprocessen ser ut, med användbara tips för hur man utvecklar ett EU-projekt, hur man bygger internationella partnerskap och skriver en bra ansökan. Denna information kan också tillämpas på många av EU:s andra typer av finansieringsprogram.

Workshopledare Israel Aloni är en oberoende koreograf, utbildare, artist, författare och provokatör. Alonis koreografiska verk har presenterats runt om i världen och deras arbete tar ofta upp socialpolitiska ämnen och samtalar med den offentliga diskursen. Aloni tror starkt på samarbetsskapande och framställningsmetoder som ett sätt att stimulera och en nödvändighet för att främja nuvarande praxis. De ser konst som en katalysator för sociala och kulturella berättelser samt en ovärderlig apparat för utvecklingen av våra samhällen. Både i sin konstnärliga praktik och sättet på vilket de initierar och leder internationella projekt, främjar Aloni målmedvetet demokratiska, horisontella och jämlika praktiker.?

Marcus Lampe representerar det europeiska kulturnätverket Trans Europe Halles, där han leder projektet International Resource Office (IRO) som tjänar till att stödja kulturorganisationer och kulturaktörer från Skåne att utveckla internationella projekt och samarbeten. IRO erbjuder workshops och infosessioner kring finansieringsmöjligheter, konsultationer och feedbacksessioner om ansökningar, utveckling av metoder och resurser för internationellt samarbete bland annat. Marcus har en bakgrund som DJ och breakdancer.

Malmö Dance Week Festival 2023 5 year anniversary www.malmodanceweek.se Produced by IVER

Information om tillgänglighet (klicka för mer info)
 • Tillgång till tillgänglig/rullstolsanpassad toalett.
 • Ingången har dörröppnare/automatiska dörrar.
 • Lokalen är fri från trösklar eller det finns det möjlighet att ta sig över eventuella trösklar med ramp eller annan lösning.
 • Tillgänglig parkeringsplats finns.
 • Lokalen har hiss/ramp.
 • Ledstråk för personer med synnedsättning finns.
 • Navigeringstavla för personer med synnedsättning finns.
 • Det finns relevanta verktyg eller utrustning för att personer med rörelsenedsättning ska kunna vara med.
 • Det finns möjlighet att verbalt berätta instruktioner till övningar för personer med synnedsättning.
 • Det finns möjlighet att visa instruktioner till övningar för personer med hörselnedsättning.
 • För personer med intellektuell funktionsnedsättning finns möjlighet att ställa extra frågor till tillgängliga ledare på plats. Vi använder ett enkelt språk och kan förklara särskilda begrepp för att alla ska förstå. Det finns möjlighet att anpassa inlärningstakten.
 • För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns möjlighet att skapa mindre grupper eller att gå undan vid behov. Det finns möjlighet att anpassa inlärningstakten.
 • Våra ledare har erfarenhet och kunskap av att bemöta barn och unga med funktionsnedsättningar.
 • Vår ordinarie verksamhet är tillgänglighetsanpassad så att barn och unga med funktionsnedsättningar kan fortsätta i föreningens verksamhet.
Anmäl dig till denna aktiviet
Datum: måndag 30 oktober
Tid: 15.00–17.00
Ålder: 18–25 år
Stadsdel: Centrum
Krav: Gratis men man behöver boka en biljett.
Kontaktperson: Moa Söllgård, 0762494999, malmodanceweek.se
Kategori: , ,

Plats

bastionen

Norra vallgatan 28
Malmö, 211 25

+ Google Map

Arrangör

Malmö Dance Week
Webbsida: www.malmodanceweek.se
Kul i Malmö